Skolens fysiske rammer
 
 
 
 
 
Skolen er beliggende i dejlige omgivelser i udkanten af Nørskovlund. Vi har gåafstand til Hinge sø, skov og marker, hvilket vi gerne benytter os af i hverdagen. 
 
Selve bygningen er oprindeligt en landsbyskole. Den er nu sat i stand og indrettet efter vores behov. Eleverne er inddelt i små grupper, som hver har sit eget lokale samt aflastningslokale. Hver elev har to pladser. En afskærmet plads til ro og fordybelse og en plads ved et fællesbord til fælles aktiviteter.
 
Lokalerne er udstyret med Smartboards/ Activeboards, hvilket vi har stor glæde af i undervisningen både til små og store elever.
 
Ude har vi en nyindrettet legeplads, der tilgodeser alle aldersgrupper. 
Sammen med Ans Skole, råder vi over vores egen 9-personers bus, som vi fx benytter til ture ud af huset. Hvis vi har mulighed for det, tager vi også gerne hjem og besøger eleverne i forbindelse med fødselsdage m.m.