Om skolen
 
Velkommen til skolen i Nørskovlund!
 
Skolen i Nørskovlund er en specialafdeling under Ans Skole i Silkeborg Kommune for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. 
 
Skolen har eksisteret siden 2002, hvor vi startede med en ganske lille gruppe elever. Siden er vi blevet en del større og har i dag 48 elever i spændet fra 0. til 10. klasse samt 37 ansatte, derudover udgør vi et inklusionscenter i Silkeborg Kommune for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. 
 
Udover skoledelen har alle elever mulighed for at gå i SFO/Klub. Nogle elever tilbydes endvidere at  være med  i skolens aftenklub 1 aften om ugen i perioden fra 1/9 – 1/4.
 
Skolen er underlagt Folkeskoleloven, hvilket vil sige, at der arbejdes efter Folkeskolelovens overordnede formål, tillige er vi forpligtede på at udforme individuelt tilrettelagt undervisning, der tilgodeser den enkelte elev.