Indskoling
 
Det vægtes, at der finder en grundig overlevering sted inden barnet starter på skolen. Der tilbydes hjemmebesøg og besøg i afgivende institution/skole. Som udgangspunkt er der altid mindst to voksne tilknyttet hver gruppe. Hverdagen er præget af tydelig struktur og visuelle guidninger målrettet den enkelte elev eller gruppe. Undervisningens tilrettelæggelse udspringer af Fælles Mål. Der arbejdes både individuelt og i grupper. Der arbejdes sideløbende med social træning, så elevernes personlige og sociale kompetencer gives de bedst mulige udviklingsmuligheder.
 
SFO
 
Når skoledagen slutter, går børnene i SFO. SFO’en og skolen benytter de samme lokaler, så den individuelle visuelle struktur kan bevares dagen igennem. Vi benytter os af husets faciliteter som idrætssal, kreativt værksted, køkken, boldbane, legeplads og bålhus.
 
Vi tilstræber struktur og genkendelighed, men også udfordringer, samt plads til individuelle behov. Vi har fokus på fællesskabet børnene og grupperne imellem.