Forældresamarbejde
 
 
Vi er meget optagede af at skabe et tæt forældresamarbejde og bruge forældrenes indsigt i og viden omkring deres barn i vores tilrettelæggelse af den pædagogiske og faglige indsats. Det er vigtigt, at alle omkring barnet samarbejder om at øge barnets selvværd, selvtillid og kompetencer.
 
To gange om året udformes den individuelle elevplan, som forældrene kan kommentere og komme med forslag til. Der er forældresamtaler 2 gange om året, og derudover ekstra møder, hvis der er behov for det. Endvidere kan de ansatte deltage i møder med lægefagligt personale, hvis forældrene ønsker det. To gange om året er der forældremøder.
 
Til hverdag er der løbende kontakt til hjemmet, enten i form af korte meddelelser i kontaktbogen, på ForældreIntra eller telefonisk, hvis der er behov for det.