For kommende elever til børnehaveklasserne i skoleåret 2012/13 er der indskrivning på skolen den 28. januar 2012 kl. 14.00-16.00.
 
Indskrivningen foregår i skolens storrum.
 
 
Frit skolevalg:
Ønskes barnet optaget på en anden skole end distriktsskolen, er optagelsen betinget af, at der er plads på den ønskede skole.
Ved frit skolevalg ydes der kun fri befordring til distriktsskolen, selv om afstandskriteriet er opfyldt.