Elever som flytter til anden skole

 

Hvis en elev skal flytte til en anden skole skal kontoret have besked om:

 

1.       Hvornår skoleskiftet skal ske

2.       Hvilken skole eleven skal fortsætte skolegangen i.

 

Hvis det er muligt, vil skolen gerne orienteres i god tid før flytningen.

 

 

Elever som flytter til anden kommune

 

Hvis en elev ved flytning til en anden kommune ikke ønsker et skoleskift, gives der mulighed for

at blive i skolen.

 

Ved et sådant valg anbefales det, at man kontakter skoleafdelingen i tilflytningskommunen.

 

Man skal dog være opmærksom på, at kommunen ikke er forpligtet til at sikre gratis befordring,

hvorfor man må påregne selv at skulle betale et evt. buskort.