Skole, skade, ansvar og forsikring
 
Skolen er et spejl af samfundet på godt og ondt. Der sker uheld, og ting bliver stjålet. Hvem der skal betale får du svar på her:
 
På en så stor arbejdsplads som skolen, er det svært at undgå, at der nu og da sker uheld med skade på person eller ting til følge.
Indimellem (heldigvis sjældent) forsvinder der også ting, og små tyverier sker.  
Men når uheldet har været ude, bliver spørgsmålet om erstatning, ansvar og forsikring aktuelt, hvilket kan føre til misforståelser mellem skole og hjem.
Det vil vi gerne undgå med denne information.
 
Ansvaret:
Skolen skal kun betale erstatning, hvis skolen eller en ansat kan bebrejdes den skade, der er sket, altså hvis det er skolens skyld / skolens ansvar.
 
Børns ansvar i skolen
Forvolder et barn skade på ting eller personer i skolen, vil barnet personligt blive erstatningsansvarlig, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt, d.v.s. hvis det har foretaget handlinger
som det burde vide, kunne medføre skade, eller hvis barnet ikke har fulgt en instruktion eller tilrettevisning.
Hvis barnet ex. spiller med en læderforbold (kun plastbolde må benyttes i skolegårdene) og kommer til at smadre et vindue, vil skolen kræve erstatning fra forældrene (forældrenes ansvarsforsikring)
 
Skolens ansvar for barnet
I skolen bliver forældrenes tilsyns- og oplysningspligt overtaget af skolen, som skal føre et rimeligt og forsvarligt tilsyn med eleverne under skoleopholdet.
Sker der skader på eleverne eller deres ting, og skaden kan føres tilbage til svigtende tilsyn eller mangelfuld instruktion, er skolen ansvarlig for den skete skade.
 
Skolevejen
Kommer en elev til skade på skolevejen (til og fra skole) er det normalt skolen uvedkommende i erstatningsmæssig forstand, idet skolens tilsynsforpligtelse ikke omfatter skolevejen.
 
Tegn ulykkesforsikring på dine børn
Hvis en elev kommer ud for en ulykke under elevens ophold på skolen i forbindelse med undervisningen, hvor ingen kan blive gjort erstatningsansvarlige, så har skolen ikke nogen forsikring,
der kan betale erstatning. Silkeborg kommune har ikke tegnet nogen kollektiv ulykkesforsikring for børn og unge.
 
(Bemærk dog, at tandskader, der måtte ske i den tid, børn er i kommunens varetægt, er dækket af den kommunale tandpleje, indtil barnets fyldte 18. år.)
 
Vi opfordrer de forældre, som ikke allerede har tegnet ulykkesforsikring for sit barn/sine børn, at tegne en sådan forsikring for at stille barnet/børnene bedst muligt, såfremt skade måtte ske.
 
Tyveri og hærværk i skolen
Bliver elevernes ting stjålet i skolen, er det forældrenes indboforsikring, der eventuelt dækker det stjålne.
Skolen kan normalt ikke gøres erstatningsansvarlig for tyveri i skolen.
Tjek Jeres indboforsikring i f.t. dækning, da der kan være forkellige dækningsgrader i forsikringsselskaberne.
 
Skolen er naturligvis altid behjælpelig med at udfylde forsikringspapirer ligesom man naturligvis altid er velkommen til at kontakte os for opklarende spørgsmål.